0 0 Kč
Produkty v košíku
Celkem s DPH 0 Kč

Rádi vám s výběrem pomůžeme info@susi.cz

Informace o zpracování osobních údajů

V Susi.cz věnujeme maximální pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. V tomto dokumentu uvádíme informace o osobních údajích, které zpracováváme, na jakém základě je zpracováváme, k jakým účelům je využíváme, zda a komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobním údajů práva.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HANA TRADING s.r.o., se sídlem Michelská 715/55, 141 00 Praha 4, identifikační číslo: 26770059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Michelská 715/55, 141 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@susi.cz, telefon +420 261 216 741.

Registrační číslo Správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00051826.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Politika ochrany soukromí a využívání cookies

1.  Které osobní informace sbíráme?

Osobní informace o vás sbíráme pouze tehdy, pokud nám pošlete kontaktní formulář (více v souvisejícím souhlasu) nebo se přihlásíte k odběru obchodních sdělení (více v souvisejícím souhlasu).
Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) mohou být za osobní data považována i cookies nebo podobné identifikátory. Jimi se také zabývá tato politika.

2. K čemu informace využíváme?

Informace, které o vás získáme, používáme:

 • k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na individuální potřeby),
 • abyste mohli využívat funkce našich stránek,
 • abychom mohli reagovat na váš dotaz,
 • k zasílání informací a aktualit z webových stránek,
 • k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),
 • k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).


3. Jak chráníme Vaše informace?

Používáme pestrou škálu bezpečnostních metod a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečených databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně. Údaje jsou uloženy v šifrované podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky, odkud formuláře odesíláte, rovněž využívají zabezpečené SSL šifrování.

Neprodáváme, nepředáváme ani nijak jinak neposkytujeme vaše informace. Tuto dohodu můžeme porušit v případě, že by informace byly vyžádány institucí při vyšetřování v soudním řízení. V žádném případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.

4. Používáme cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj.

Na těchto stránkách používáme čtyři typy cookies:

 • Funkční – nezbytné pro funkci stránek (ukládáme například informaci o vašem jazyku a v tom vám následně ukazujeme obsah webu).
 • Analytické – nezbytné pro doplňkovou funkci stránek a základní analytiku. Tyto cookies jsou například zavedeny Facebookem, jako poskytovatelem našich komentářů, Twitterem, jelikož využíváme jejich box pro zobrazení posledních tweetů nebo Googlem, abychom mohli sbírat základní data o našich stránkách.
 • Preferenční – nezbytné pro zobrazení obsahu v takovém nastavení, které preferujete. Mohou Vám ulehčit prohlížení webových stránek nebo umožnit komentovat na FB.
 • Marketingové – tento typ cookies nám umožňuje zjistit další informace o vás, jako je věk, pohlaví, zájmy a dále vás cílit po internetu (tzv. retargeting).

 

5.  Kdo pro nás cookies a další osobní údaje zpracovává?

 • Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd. (sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko), v souladu se svými podmínkami (více zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).
 • Poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Meta Ltd. (sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) v souladu se svými podmínkami (více zde: https://www.facebook.com/policy/cookies/).
 • Poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s. (sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov), v souladu se svými podmínkami (více zde: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/).
 • Poskytovatel služby Hotjar, společnost Hotjar Ltd (sídlem Dragonara Business CEntre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta).
 • Poskytovatel služby Microsoft Clarity, společnost Microsoft Ireland Operations Limited (sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D 18, P521, Ireland).
 • Společnost Marketing Makers s.r.o. (sídlem Domažlická 1053/15, žižkov, Praha 3, 130 00, IČ 041 74 836).

 

6. Jak jde zabránit využívání cookies?

Vaše preference používání cookies si můžete navolit v liště při vstupu na stránku:Uloží se pouze ty cookies, ke kterým dáte souhlas.

Chcete-li odmítnout některá cookies nebo se chcete dozvědět více informací, klikněte na Nastavení.Pokud jste cookies lištu již zavřeli, stačí kliknout na Nastavení cookies.

7. Váš souhlas a jeho odvolání

Vaše údaje jméno, příjmení, e-mail, telefon a název společnosti nám poskytujete po dobu trvání spolupráce nebo po dobu 5 let. Informace získaná z reklamních cookies využíváme maximálně 1 rok pro reklamu a 26 měsíců pro webovou analytiku.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat – pokusíme se vám maximálně vyhovět. Kontaktujte nás na údaje v dolní části stránky.

8. Změny v této politice ochrany soukromí

Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí, změny budou prezentovány na této stránce.

9. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy k této bezpečnostní politice, můžete nás kontaktovat.

HANA TRADING s.r.o.
Michelská 55, 141 00  Praha 4
info@susi.cz
+420 261 216 741

Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. V případě, že je účelem zpracování plnění smlouvy, je poskytnutí vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. V případě, že je účelem zpracování zjištění spokojenosti nebo marketingový účel, poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

4. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro plnění účelů viz níže zpracováváme zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách a údaje o vašem chování na našich internetových stránkách.

i. Zpracování osobních údajů při plnění smlouvy a poskytování služeb

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Vytvoření sekce Můj účet

Pro plnění smlouvy a pro zjednodušení vašeho přístupu k informacím o aktuálním stavu objednávky je správcem po obdržení objednávky automaticky vytvořen váš přístup do zákaznické sekce Můj účet.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je doba trvání smluvního vztahu mezi vámi a správcem a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči vám či z vaší strany vůči správci.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

ii. Zpracování osobních údajů při zasílání dotazníků spokojenosti

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dále Recitálu 47 EU GDPR, neboť subjektem údajů je zákazník správce.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zjištění nezávislého hodnocení nákupu, zkvalitnění poskytovaných služeb v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej, a to prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailového dotazníku.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy jen po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být provozovatelé portálů Heureka.cz a Zbozi.cz.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

iii. Zpracování osobních údajů při zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivitách

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

a) buď oprávněný zájem na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dále Recitálu 47 EU GDPR, aplikovaný v případě, že subjektem údajů je zákazník správce;

b) nebo souhlas dávaný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Oprávněné zájmy správce

Subjekt údajů udělil správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti nebo byl zákazníkem správce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň mu správce poskytl při shromáždění jeho osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností jeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.

Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu“.

Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat osobní údaje subjektu údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na ochraně subjektu údajů se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na předchozí souhlas subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že ze strany subjektu údajů může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení, se nejeví, že zájmy subjektu údajů či základní práva a svobody vyžadující ochranu dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že ze strany subjektu údajů bylo možné důvodně očekávat zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení sujektu údajů je tak oprávněný zájem správce.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči subjektu údajů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy jen po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

Doprava zdarma od 1500 Kč Doprava zdarma od 1500 Kč
99 % zákazníků doporučuje 99 % zákazníků doporučuje
Prodejna v Michli Prodejna v Michli
3 000 výdejních míst 3 000 výdejních míst

Na vaší spokojenosti nám záleží

Recenze pečlivě sledujeme. Zveřejňujeme pouze hodnocení od našich zákazníků viz Ověřování recenzí.
Ověřený zákazník
100%
12. 6. 2024

 • Vstřícnost, kvalita výrobků

Ověřený zákazník
100%
10. 6. 2024

 • Velký výběr zboží pro asijskou, japonskou kuchyni !

Ověřený zákazník
80%
4. 6. 2024

 • Rychlé doručení

Hana Trading s.r.o.

Michelská 55 14100 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522

Prodejna

Michelská 55 14100 Praha 4
GPS: 50°3'2.711"N, 14°27'31.403"E

Zásilkovny

Zboží si můžete vyzvednout v Zásilkovnách po celé ČR